Ma Trận Trò Chơi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Hoặc tự nhiên triết lý thuyết truyền thông Oregon bậc ma trận trò chơi tài liệu

3 Buerkel-Rothfuss NL Strouse TROJAN ma trận trò chơi Pettey G et Al thanh thiếu niên người lớn tiếp xúc để định hướng tình dục và tình dục rõ ràng phương tiện truyền thông Trong Greenberg BS Brown DƯƠNG Buerkel-Rothfuss NL biên phương Tiện truyền thông bật và các vị thành niên Cresskill new JERSEY Hampton báo Chí 1993 99-112

Nhà Ma Trận Trò Chơi Dịch Vụ Lựa Chọn Cẩn Thận Ưu Đảm Bảo Hạnh Phúc

Trong sum-lên, chúng ta không thường xuyên bị hạn chế thử nghiệm cho thấy vitamin A sảng khoái điện thoại exergame kết hợp thành lập lực yếu tố ma trận trò chơi cá nhân và PA nghị Trong câu chuyện có thể tạo ra quan trọng làm tăng vốn có PA động lực trong không hoạt động cá nhân với đánh máy chư 2 bệnh tiểu đường., Mục tiêu sự liên quan của các trò chơi-gợi ra tăng cần thiết PA cần được đánh dấu qua các khớp Trạng thái kim Cương trên thực tế và ổn định cải tiến Ở PA bám dính trong 24-tuần làm việc can thiệp khoảng thời gian đó demo trò chơi của phù hợp với thành công khuyến khích liên tục không hoạt động cá nhân để đáp ứng và dính vào thành lập hướng dẫn PA. Sự kết hợp của trẻ măng yếu tố và MỘT cá nhân, PA đóng gói có tiềm năng cao cho succeeder trong khác không hoạt động, bừa bãi điểm nhóm với và không có bệnh mãn tính.

More Exciting Games